PlanB - Beheer Uw Gebouw

INTRO

Het mag paradoxaal klinken, maar de realiteit legt regelmatig een belangrijk pijnpunt
in vastgoed bloot:

We investeren een belangrijk deel van ons kapitaal in gebouwen, maar eenmaal de realisatie voltooid, verdwijnt vaak de aandacht om deze investering op een gezonde manier te bewaren.

Gebouwen kunnen een belangrijk deel van hun waarde verliezen door een gebrek aan onderhoud en aanpassingswerken. We noemen hierbij niet alleen de bouwtechnische en bouwfysische elementen, maar ook de maatschappelijke veranderingen als belangrijke actoren.

Stilstaan is dus ook hier achteruitgaan!

BEHEREN

Een gebouw realiseren vraagt een belangrijke fi nanciële inspanning en daagt meestal alle betrokken partijen uit zich te houden aan de vooropgestelde akkoorden, planning, budgetten en kwaliteitseisen. Eenmaal het project voltooid, lijkt het er echter vaak op dat niemand het geïnvesteerde kapitaal nog bewaakt.

Door regelmatig onderhoud handhaven we niet alleen de nieuwstaat van gebouwen, maar actualiseren we telkens opnieuw hun marktwaarde.

Een goed beheer van gebouwen zorgt er dus voor dat uw investering ook op lange termijn een meerwaarde oplevert. Voert u het onderhoud bovendien volgens een vooraf opgesteld plan uit, dan kunt u zich veel geld besparen.

Niet alleen nieuwbouwprojecten, maar ook een bestaand patrimonium dient met zorg onderhouden te worden. Een uitgebreide conditiemeting van uw gebouw(en) is hierbij de perfecte maatstaf om provisies op te bouwen over termijnen van 5 of 10 jaar.

Populair zijn energieaudits, maar om een correct beeld te krijgen van de verwachte onderhoudskost en de mogelijke ‘return on investment’ is een technische en bouwfysische doorlichting noodzakelijk.

PlanB heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het budgetteren, plannen en analyseren van onderhoud bij onroerend goed. Een groep van ingenieurs, architecten en specialisten staan voor u klaar om u bij te staan in het beheer van uw gebouw. Na een grondige inventarisatie van uw object ontwikkelen we een meerjaren-onderhoudsplan dat op uw middelen uitgewerkt is. Deze klantgerichte aanpak garandeert dat het plan werkbaar is, daardoor ook uitgevoerd wordt en dus daadwerkelijk de onderhoudskosten verlaagt.

Een meerjaren-onderhoudsplan hoeft trouwens niet een compleet object te omvatten. PlanB werkt ook onderhoudsplannen uit voor specifi eke delen of onderwerpen van een gebouw, zoals installaties of schilderwerk. Zo bespaart u dáár, waar de hoogste kosten ontstaan.

METEN IS WETEN

De verkoopwaarde van een pand wordt niet alleen bepaald door grootte en locatie. Zijn bouwkundige staat en bouwfysische eigenschappen hebben vandaag een niet te verwaarlozen invloed op de prijs. Een conditiemeting legt de toestand van een pand vast door noodzakelijk - vaak achterstallig - onderhoud op te sporen en een prognose te geven van het reguliere onderhoud dat op korte of middellange termijn moet worden uitgevoerd.

PlanB voert voor particulieren, overheidsinstanties, investeerders en makelaars onafhankelijke bouwtechnische analyses uit.

Onze metingen en analyses worden door specialisten uitgevoerd volgens NEN 2767 en interne richtlijnen. Deze vastgelegde methodiek wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat hiervan is een rapportage met een conditiescore voor uw gebouw(deel).

U kunt kiezen uit een basiskeuring (graad 1), een standaardkeuring (graad 2) en een uitgebreide keuring (graad 3). De basiskeuring bestaat uit een visuele inspectie van het gehele project en een analyse op basis van aangereikte onderhoudsdocumenten. Bij een standaardkeuring worden er supplementair metingen verricht en benaderende leeftijdsmodellen opgemaakt om tot een analyse van gebreken en hun oorzaken te komen met suggesties voor oplossingen. De uitgebreide keuring gaat tot de kern van het probleem. Hier wordt er gebruik gemaakt van infrarood camera’s, daksonderingen en eventueel staalname. De resultaten hiervan worden gebundeld en uitgebreid gerapporteerd met oplossingen en aparte budgetramingen.

Als eigenaar van een gebouw geeft het rapport u een indruk van de te verwachten werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Als geïnteresseerde koper van een pand heeft u een instrument in handen, waarmee u over de verkoopprijs kunt onderhandelen. Als verkoper van een goed heeft u op deze wijze een rapport ter beschikking dat u rechtstreeks in staat stelt uw wettelijke informatieplicht ten aanzien van de koper te documenteren.

prev
next